Egzemplarze archiwalne można nabywać
w Księgarni "Sokół" w Limanowej, przy ul.M.B.Bolesnej

Ponadto egzemplarze archiwalne dostępne są w:
 • Bibliotece Narodowej w Warszawie,
 • Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie,
 • Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
 • Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie,
 • Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Bibliotece Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
 • Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • Centralnej Bibliotece Górskiej PTTK w Krakowie,
 • Bibliotece Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem,
 • Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie,
 • Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie,
 • Sądeckiej Bibliotece Publicznej,
 • Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Sączu,
 • Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej,
 • Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej,
 • Bibliotekach Publicznych Gmin powiatu limanowskiego:
 • Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa (z siedzibą w Starej Wsi), Łukowica, Mszana Dolna (z siedzibą w Kasince Małej), Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark oraz w filiach tych bibliotek