Formularz zamówienia
Zamówione przez Państwa wydawnictwo zostanie wysłane pocztą pod wskazany adres
niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty na poniższe konto bankowe:

'ELITT'
30 1140 2004 0000 3202 3215 6906

(mBank - bankowość detaliczna BRE Banku SA)

Wartość zamówienia równa jest kwocie 12 zł pomnożonej przez liczbę egzemplarzy.
Jako tytuł wpłaty prosimy podać " Za 'Anielski Czas' "

Tytuł:   Liczba egzemplarzy: 

Dane zamawiającego:

Imię i nazwisko: 

Ulica:    Nr domu: 

Kod pocztowy:    Miejscowość: 

Adres e-mail lub telefon kontaktowy: 

Uwagi: