Leon Żuławski
Oblężenie Limanowy
czyli Rzeź Galicyjska 1846
wierszem i inne utwory

Prof. dr hab. Stanisław Grodziski: Prezentujemy osobę i dorobek Leona Żuławskiego (1816-1869) lekarza z Limanowej i Krynicy, człowieka, który niewątpliwie przekroczył próg przeciętności, zasłużywszy nie tylko na pamięć środowiska, w którym wypadło mu pracować, lecz i na pełny życiorys w Polskim Słowniku Biograficznym. [...] Główne jego dzieło "Oblężenie Limanowy..." [...] dzień po dniu i godzinę po godzinie przedstawia przebieg wydarzeń w samej Limanowej i okolicach w ciągu ostatnich sześciu dni lutego 1846. Była to walka o życie i mienie pozbawiona akcentów politycznych...

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk: Leon Żuławski w przygotowanym wyborze jego dzieł jawi się nam jako wszechstronny pisarz i działacz społeczny. Zainteresowania jego były wyjątkowo szerokie, można rzec - renesansowe. Lekarz balneolog zajął się poza swoją działalnością zawodową dziejami naszego kraju. Stał się także kronikarzem wydarzeń historycznych, w których brał aktywny udział. Poemat "Oblężenie Limanowy...", który wyszedł spod jego pióra, jest wyśmienitym źródłem historycznym do poznania tego epizodu z dziejów galicyjskiej rabacji. Wydobycie z zapomnienia zarówno poematu "Oblężenie Limanowy..." jak i jego autora, wzbogacające znany nam dotychczas obraz wydarzeń z 1846 roku, to wielka zasługa Jacka Żuławskiego, odkrywcy tekstu i autora noty biograficznej oraz Joanny M. Dziewulskiej, edytorki tekstu. Rękopiśmienny tekst "Oblężenia Limanowy..." jest przygotowany z wielką skrupulatnością. Edytorka, przygotowując do druku tekst, który posiada tak wiele poprawek i uzupełnień, starała się oddać intencje autora, co w moim przekonaniu znakomicie się jej powiodło.